Tham quan nhà máy

Với sự phát triển và mở rộng các khách hàng đại chúng ở nước ngoài, hiện nay chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Chúng tôi có nhà máy riêng của chúng tôi và cũng có nhiều nhà máy đáng tin cậy và hợp tác tốt trong lĩnh vực này. Tôn trọng "chất lượng đầu tiên, khách hàng đầu tiên, Chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, chi phí thấp và dịch vụ hàng đầu cho khách hàng. Chúng tôi chân thành hy vọng thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới trên cơ sở chất lượng, đôi bên lợi ích. 

factory-tour3
factory-tour4
factory-tour7
factory-tour1
factory-tour5
factory-tour8
factory-tour2
factory-tour6
factory-tour9