Vòi phun đường sắt chung

  • Common Rail Nozzle

    Vòi phun đường sắt chung

      Danh mục đầu phun Bosch Danh mục đầu phun Denso SỐ. Vòi phun KHÔNG. Vòi phun KHÔNG. Gõ KHÔNG. Vòi phun KHÔNG. Vòi phun KHÔNG. Loại 1 DSLA154P1320 0445110189 CRI1-16 1 DLLA127P1098 RE543266 G2 2 DLLA145P2557 0445110808 CRI1-16 2 DLLA127P944 095000-6310 / RE530362 G2 3 DLLA143P2365 + 0445110537 CRI1-16113 G27000 4/3000 DLA 09189113143 G24000 4/3000 CRI91891132017 G240004000 DLLA148P2516 0445120415 CRI1-16 5 DLLA145P1024 30300 G2 6 DLLA154P2406 0445120368 CRI1 ...